Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX tổ chức vào tháng 9.2022

THÁI CƯỜNG |

(QNO) - Tỉnh đoàn vừa ban hành đề án tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2022 - 2027).

Theo đề án, thời gian tổ chức đại hội vào tháng 9.2022 với sự tham dự của 350 đại biểu. Đại hội tập trung tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2017 - 2022); xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khóa XVIII; đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIX và đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc.

Theo tiến độ, từ nay đến tháng 9.2022, Tỉnh đoàn tập trung chỉ đạo đại hội đoàn cấp cơ sở; lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX; hoàn thiện các văn kiện trình đại hội...

TAGS