Đề nghị hỗ trợ 10 tỷ đồng vốn tạo việc làm cho thanh niên lập nghiệp

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa đồng ý giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam kiểm tra rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết bổ sung nguồn vốn vay hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên lập nghiệp trên cơ sở đề nghị của Tỉnh đoàn.

Trước đó, Tỉnh đoàn có văn bản đề nghị bổ sung nguồn vốn vay khởi nghiêp, lập nghiệp cho thanh niên với số tiền 10 tỷ đồng vào nguồn vốn vay hỗ trợ việc làm qua kênh ngân hàng chính sách.

Được biết, toàn tỉnh hiện có 76 tổ hợp tác, 58 hợp tác xã, 289 mô hình thanh niên làm kinh tế và 45 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ. Theo kế hoạch, năm 2021, Tỉnh đoàn hỗ trợ vốn vay cho ít nhất 2 dự án thanh niên khởi nghiệp tại huyện Quế Sơn và Núi Thành.

Từ năm 2022 - 2025, phấn đấu hỗ trợ vay vốn đối với 59 dự án cho thanh niên lập nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh (Đại Lộc 2 dự án, Duy Xuyên 2,  Điện Bàn 3, Nam Trà My 11, Bắc Trà My 5,  Quế Sơn 6,  Núi Thành 4, Tiên Phước 8,  Nông Sơn 2,  Thăng Bình 5, Hiệp Đức 5, Tam Kỳ 2, Nam Giang 3, Phú Ninh 3).

Ngoài ra, tổ chức 10 lớp tư vấn, hỗ trợ 1.000 đoàn viên, thanh niên lập nghiệp phát triển kinh tế tại các địa phương có dự án cho vay vốn và tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm trong khởi nghiệp, lập nghiệp giữa lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên khởi nghiệp.

TAGS