Đồng loạt tổ chức Ngày Chủ nhật xanh vào 1.3

ANH ĐÔNG |

Với chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Nam tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”, trong Tháng thanh niên năm 2020, Tỉnh đoàn sẽ tổ chức một số hoạt động trọng tâm như: chương trình ra quân hưởng ứng Tháng thanh niên gắn với chương trình Tháng ba biên giới; chương trình đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy với thanh niên toàn tỉnh; ngày hội tuổi trẻ Quảng Nam sáng mãi niềm tin theo Đảng; ngày hội thanh niên Quảng Nam khởi nghiệp sáng tạo…

Theo kế hoạch của Tỉnh đoàn, ở cấp huyện và cơ sở sẽ đồng loạt tổ chức Ngày Chủ nhật xanh vào ngày 1.3.2020.

Cấp huyện phấn đấu xây dựng ít nhất 1 công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức 1 ngày thứ Bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính; có ít nhất 1 hồ sơ đăng ký tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo năm 2020…

Cấp cơ sở tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam; lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và xây dựng ít nhất 1 công trình thanh niên cấp cơ sở (khối nông thôn tập trung xây dựng nông thôn mới; khối đô thị tập trung xây dựng đô thị văn minh; khối trực thuộc nghiên cứu đề tài, ý tưởng sáng tạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đơn vị).

Các hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên phải được tổ chức đảm bảo tính thiết thực, đồng thời có sự điều chỉnh để phù hợp với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

TAGS