Năm 2021 là năm "Thanh niên Quảng Nam khởi nghiệp, lập nghiệp"

THÁI CƯỜNG |

(QNO) - Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa ban hành nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 với chủ đề “Thanh niên Quảng Nam khởi nghiệp, lập nghiệp”.

ĐVTN chia sẻ kinh nghiệm nuôi dúi rừng để phát triển kinh tế. Ảnh: THÁI CƯỜNG
Đoàn viên Thanh niên chia sẻ kinh nghiệm nuôi dúi rừng để phát triển kinh tế. Ảnh: THÁI CƯỜNG

Theo đó, trọng tâm công tác sẽ tập trung vào việc triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giải quyết các vấn đề xã hội quan tâm.

Triển khai các giải pháp tuyên truyền, cổ vũ, động viên thanh niên làm kinh tế, tự tin khởi nghiệp; tập trung tìm kiếm, phát triển, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, bền vững. Tập trung củng cố, phát triển mới các hợp tác xã, tổ hợp tác, mô hình kinh tế. Hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp nhằm cổ vũ phát huy thanh niên tiếp cận nguồn vốn để triển khai trong thực tiễn.

Phấn đấu mỗi huyện, thị, thành đoàn có ít nhất 1 hồ sơ hoặc dự án khởi nghiệp đề nghị vay vốn theo chương trình vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm (nguồn vốn 120) của Trung ương Đoàn, quỹ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam và các nguồn vốn khác; xây dựng được 1 mô hình (dự án) khởi nghiệp trong thanh niên có địa chỉ cụ thể; phấn đấu toàn tỉnh thành lập mới ít nhất 2 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác thanh niên và không có tổ hợp tác, hợp tác xã giải thể...

TAGS