Rèn luyện bản lĩnh cán bộ đoàn

HỒ QUÂN |

Để xứng đáng là thủ lĩnh của tuổi trẻ, cán bộ đoàn Quảng Nam nỗ lực học tập, tiền phong, gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào...

Các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn được triển khai sâu rộng. Ảnh: HỒ QUÂN
Các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn được triển khai sâu rộng. Ảnh: HỒ QUÂN

Xã hội ngày càng phát triển, đòi hỏi mỗi cán bộ đoàn đặt ra cho mình yêu cầu cao hơn về năng lực, trách nhiệm công việc. Chỉ khi cán bộ đoàn đủ nhiệt huyết và bản lĩnh thì tập thể mới vững mạnh.

Là cán bộ Đoàn tiêu biểu Quảng Nam đạt Giải thưởng Lý Tự Trọng của Trung ương Đoàn năm 2022, Bí thư Đoàn xã Tiên Thọ (Tiên Phước) - Lê Thị Thương chia sẻ: “Ngoài nâng cao năng lực cá nhân, cán bộ đoàn phải sâu sát thực tiễn, chú trọng gắn với nguyện vọng nhu cầu đoàn viên.

Chỉ khi quan tâm, lắng nghe nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, cán bộ đoàn mới nắm bắt tư tưởng, kịp thời định hướng, đề ra giải pháp phù hợp; đồng thời giúp bản thân năng động, bản lĩnh, làm gương cho thanh, thiếu niên”.

Nâng cao năng lực cá nhân của cán bộ đoàn, Huyện đoàn Hiệp Đức thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đoàn; đổi mới hình thức sinh hoạt chi đoàn theo hướng liên kết, kết nghĩa đơn vị để tạo môi trường giao lưu học hỏi.

Chị Đặng Thị Ngọc Lan - Bí thư Huyện đoàn Hiệp Đức cho biết, để chương trình, hoạt động diễn ra thành công, cán bộ đoàn phải biết xây dựng kịch bản, tập hợp thanh niên, điều hành, dự lường các tình huống xảy ra…

Đội ngũ cán bộ Đoàn Quảng Nam luôn được củng cố và kiện toàn cả về số lượng lẫn chất lượng. Ảnh: HỒ QUÂN
Đội ngũ cán bộ Đoàn Quảng Nam luôn được củng cố và kiện toàn cả về số lượng lẫn chất lượng. Ảnh: HỒ QUÂN

“Những trải nghiệm thực tiễn sẽ là môi trường tốt để rèn luyện một thủ lĩnh đoàn. Đủ tài, đức và bản lĩnh, cán bộ đoàn mới xây dựng công tác đoàn và phong trào thanh niên thật sự vững mạnh” - chị Lan nói.

Theo Bí Thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh, những năm qua, đội ngũ cán bộ đoàn luôn được củng cố và kiện toàn cả về số lượng lẫn chất lượng. Trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0 tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trình độ của đoàn viên, thanh thiếu nhi ngày một nâng cao.

Do đó, mỗi một cán bộ đoàn phải chủ động tiếp cận, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng, tin học, ngoại ngữ để luôn làm chủ công nghệ, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đóng góp sức trẻ vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

TAGS