Toàn tỉnh có 36 HTX, tổ hợp tác do thanh niên làm chủ

V.A |

Theo Tỉnh đoàn, hiện nay toàn tỉnh có 36 hợp tác xã, 91 tổ hợp tác do thanh niên làm chủ, 322 mô hình, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi và 29 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ.

Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tích cực đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp nhằm phát triển kinh tế như: tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và thanh niên; tập huấn chương trình OCOP, kiến thức khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ quản lý vốn vay, mở các lớp khởi sự doanh nghiệp, trao tặng sinh kế...

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cho rằng, để tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, Trung ương Đoàn cần nghiên cứu cơ chế mới để thanh niên dễ tiếp cận các nguồn vốn vay; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ quảng bá các sản phẩm thanh niên phát triển kinh tế; kết nối thanh niên khởi nghiệp với các nhà khoa học, doanh nhân để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; hỗ trợ các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

TAGS