Tuổi trẻ Điện Bàn hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến

V.A |

Khi Bộ phận một cửa thị xã Điện Bàn và nhiều xã, phường trên địa bàn ngừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp để phòng chống dịch bệnh Covid-19, lực lượng thanh niên xung kích Điện Bàn đã vào cuộc tham gia tuyên truyền và hỗ trợ người dân nộp hồ sơ làm thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến. 

Theo Thị đoàn Điện Bàn, các Tổ thanh niên xung kích hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến đã phân công hằng ngày đảm bảo có 3 đoàn viên, thanh niên làm nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ người dân tại các Bộ phận một cửa ở thị xã và xã, phường. Thời gian qua, thành viên các tổ xung kích đã hướng dẫn, hỗ trợ hơn 420 lượt công dân đến làm thủ tục hành chính bằng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến.

Trước đó, Thị đoàn Điện Bàn và tổ chức đoàn cơ sở đã thành lập Tổ thanh niên xung kích hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ngoài hỗ trợ trực tiếp, đoàn thanh niên thị xã đã cấp phát 58.127 tập gấp tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

TAGS