Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh góp ý dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp

MỸ LINH |

(QNO) - Sáng nay 23.6, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiều ý kiến góp ý và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Ảnh: M.L
Cán bộ đoàn góp ý dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp. Ảnh: M.L

Hội nghị đã nhận được 15 lượt ý kiến với nhiều nội dung tập trung vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, các ý kiến đề nghị cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ khối để lựa chọn các mục tiêu, giải pháp phải phù hợp. Báo cáo chính trị cần thể hiện rõ hơn những thuận lợi, khó khăn; đánh giá thêm việc đảng viên thực hiện sinh hoạt tại nơi cư trú; những chuyển biến của tổ chức đảng, đảng viên sau quá trình củng cố, nâng chất. Về việc xây dựng đoàn thể, đặc biệt là đoàn thanh niên, cần có những nghị quyết riêng của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trong việc phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong xây dựng Đảng, thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, nghiên cứu khoa học, xung kích thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị.

Đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, các ý kiến đã đánh giá, phân tích cân nhắc việc ưu tiên, lựa chọn các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó, cần tiếp tục đẩy mạnh 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược: xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải thiện môi trường đầu tư gắn với bảo vệ môi trường và khởi nghiệp sáng tạo. Ngoài ra cần đặc biệt quan tâm đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất và con người Quảng Nam...

Khen thưởng 10 tập thể tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: M.L
Khen thưởng 11 cơ sở đoàn tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: M.L

Dịp này, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phát động cuộc thi viết “Ngày tôi vào Đảng - Đảng là niềm tin trong tôi”; tuyên dương 11 cơ sở đoàn có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

TAGS