Thể lệ giải thưởng Phạm Phú Thứ về khoa học - công nghệ

BẢO NGUYÊN 19/04/2013 20:49

(QNO) - Thể lệ giải thưởng Phạm Phú Thứ về khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam lần thứ I năm 2013 vừa được UBND tỉnh ban hành. Giải thưởng được xét tặng cho những công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ xuất sắc, có giá trị cao về khoa học và công nghệ, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực, có tác dụng lớn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, quốc phòng và sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh.

Công trình, cụm công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Phạm Phú Thứ phải chưa được tặng Giải thưởng ở cấp Nhà nước cao hơn; được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn tại Quảng Nam ít nhất là 2 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét thưởng; không có tranh chấp về quyền tác giả, không có khiếu nại về nội dung và kết quả công trình tại thời điểm xét thưởng.  Đối với các công trình, cụm công trình nghiên cứu là kết quả của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng kinh phí nhà nước phải là những công trình đã được các cơ quan tổ chức nghiệm thu theo quy định của Nhà nước và được chính đơn vị chủ trì giới thiệu tham gia. Đối với các công trình, cụm công trình được nghiên cứu, nghiệm thu và lưu tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh theo quy định quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì phải được chính các cơ quan chủ trì này giới thiệu tham gia. Riêng đối với công trình do tác giả, đồng tác giả nghiên cứu độc lập mà không sử dụng kinh phí nhà nước thì cá nhân tác giả, đồng tác giả đề nghị xét thưởng nhưng phải có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền nơi tác giả, đồng tác giải công tác hoặc sinh sống.

BẢO NGUYÊN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thể lệ giải thưởng Phạm Phú Thứ về khoa học - công nghệ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO