Thành lập Ban tổ chức Đại hội TD-TT tỉnh Quảng Nam lần thứ IX

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1025 thành lập Ban tổ chức Đại hội TD-TT tỉnh Quảng Nam lần thứ IX (năm 2021 - 2022) do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm Trưởng ban, ngoài ra có 2 Phó Trưởng ban và 29 thành viên.

Ban tổ chức có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết và các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác tổ chức khai mạc, bế mạc, thi đấu tại Đại hội TD-TT tỉnh theo đúng Kế hoạch số 811 ngày 9.2.2021 của UBND tỉnh và Hướng dẫn số 2535 ngày 9.7.2020 của Bộ VH-TT&DL.

Ban tổ chức thành lập các tiểu ban chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ, triển khai tổ chức đại hội cấp tỉnh. Họp phân công cho từng thành viên và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức đại hội TD-TT các cấp. Việc tổ chức phải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, an toàn, chất lượng, hiệu quả, đúng luật và điều lệ. Định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh công tác chuẩn bị, tình hình triển khai, kết quả tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

TAGS