Xem xét chính sách hỗ trợ cho bóng đá Quảng Nam

T.VY |

Chiều 12.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc làm việc với các sở, ngành về Đề án phát triển CLB Bóng đá Quảng Nam và chế độ phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ làm việc tại trung tâm VH-TT xã, phường, thị trấn.

Theo Đề án phát triển CLB Bóng đá Quảng Nam, mục tiêu xây dựng đội bóng Quảng Nam trong 3 năm phải lên lại hạng chuyên nghiệp, sớm nhất là lên ngay trong năm 2021. Để thực hiện mục tiêu này, trong tổng nhu cầu kinh phí giai đoạn 2021 - 2025 của CLB Bóng đá Quảng Nam hơn 437 tỷ đồng (bình quân 87,6 tỷ đồng/năm), ngân sách tỉnh hỗ trợ 88 tỷ đồng (năm 2021 - 2022 là 17 tỷ đồng/năm, năm 2023 - 2025 là 18 tỷ đồng/năm). Về chế độ phụ cấp kiêm nhiệm cho 6 cán bộ làm việc tại trung tâm VH-TT xã, phường, thị trấn, bao gồm chủ nhiệm, 2 phó chủ nhiệm, kế toán, văn thư thủ quỹ, cán bộ chuyên môn với mức từ 0,2 - 0,7 mức lương cơ sở người/tháng, tổng mức hỗ trợ phụ cấp mỗi năm là 10,7 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị các sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh gửi văn bản xin ý kiến 4 bộ về chế độ phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ làm việc tại trung tâm VH-TT xã, phường, thị trấn. Về chính sách hỗ trợ phát triển CLB Bóng đá Quảng Nam, Sở VH-TT&DL xây dựng hoàn chỉnh đề án và làm việc để xin ý kiến kiểm toán để có cơ sở triển khai thực hiện.

TAGS