Bài thơ chưa đặt tên

HỒ LOAN |

Câu thơ mắc nơi phong linh      
ánh hoàng hôn rọi vào nguyên sơ trang bản thảo      
gã mèo ngái ngủ      
giật mình bổ vào bóng mình.

Tôi tìm tôi
tìm câu thơ lưng chừng rơi vào họng gió
xuân thì ai đánh cắp nụ cười.
Đêm qua
bán tháo dung nhan
mãi lộ gã hoàng hôn
chuộc lại nụ cười em tôi ngày chưa bão.