Bên chân cầu cũ

TRƯƠNG ĐỨC TỚI |

(Xuân Nhâm Dần) - Mấy mươi năm nhớ một phương trời      
Chân cầu tưởng tiếc mãi dòng trôi      
Chim di còn ngóng cành cây cũ      
Yêu dấu về đâu yêu dấu ơi    

Hoa muối bên hồ xưa lãng quên
Những nhành thơ dại buổi đầu tiên
Hoa dành thương nhớ hoa niên cũ
Quấn quýt cùng ta vui lớn lên

Ta ngồi trên chót cây cầu gãy
Chân cầu vẫn nguyện ước sang sông
Dòng xanh sâu thẳm không ngừng hỏi
Năm tháng vùi quên ngươi biết không

Ta nghe xa khuất những cánh đồng
Ngùi thương biền bãi mấy mùa đông
Bờ nam cỏ nát đau bờ bắc
Sương giá một trời lau trổ bông.

TAGS