Bức họa đồng quê

PHƯƠNG DUNG |

Bầu trời xanh rất xanh
Nắng ửng hồng rực má
Lúa đương thì con gái
Nép vào nhau thẹn thùng 

Ngoài mấy chú mục đồng
Dong bò vào đám cỏ
Có cánh diều nho nhỏ
Chao nghiêng một góc trời

Gió đứng yên không rời
Gom mây về khắp lối
Nếp nhà ai cất vội
Soi bóng lặng bờ mương

Em vội vã tới trường
Hương vương theo tà áo...