Chấm phá tết

PHAN CHÍN |

(Xuân Quý Mão) - nếp mới đồng làng      
bánh chưng gói tết      
bập bùng ngọn lửa canh đêm      
dáng mẹ lẫn vào trừ tịch
trầm hương bảng lảng      
thơm suốt giao thừa      
rì rầm lời khấn nguyện      
bóng cha ngược miền xuân xưa

sau đêm đất trời cổ tích
chớp mắt mùa đã tết rồi
xúng xính áo quần ướm tuổi
lung linh hoa cỏ sinh sôi

xuân hòa lẫn vào dáng mẹ
Tết tan trong dáng cha ngồi...

TAGS