Chiều trên sông

NGUYỄN HƯỜNG |

Mặt trời trốn dưới hoàng hôn tím      
chiều chảy vào tôi ký ức rời      
hồn tôi trôi giữa dòng sông cũ      
lay lắt mây vờn      
lạc bóng tôi.      

Ngày đi      
dưới bóng mây chiều ráng
nhuộm cả hồn mơ
tím lòng người
mắt nhìn lạc phía hư không vắng
phiêu dạt lòng theo bóng chim ngàn.
Sông trôi
khúc nhạc về bến ấy
tay lái rã rời
nghiêng ngả say
chênh chao con sóng
chòng chành núi
đò ngã xuôi theo phía gió rồi.
Tôi về
chân lội bên dòng nhớ
nhúng bóng vào sông
vuốt ngậm ngùi
thả theo dòng nước vô tư chảy
một khúc ru mùa
khát cháy.
Mơ…