Chuyện cỏ hoa

NGUYỄN MẬU HÙNG KIỆT |

(VHQN) - 1. Vườn xưa
    Cỏ dại
    Lối về hoang vu

2. Hoa bìm bờ giậu
    Tím chiều
    Nhớ quê

3. Dưới bóng cổ thụ
    Cỏ héo úa
    Buồn thay!

4. Hoa cúc dại
    Nở bờ rào
    Ong bay đến

5. Bông cỏ may
    Găm đau
    Tình đầu.