Chuyện của thu

NGUYỄN TẤN SĨ |

(VHQN) - anh về chiêu tập mùa thu
nghe con sóng vỗ đèn cù tháng năm

mốt mai này đội ơn rằm
tìm mây trút vảy yên nằm nghe trăng

tay em anh giữ thăng bằng
đi trong làn gió nhập nhằng thời gian

mây xưa độ chút ngang tàng
em xưa một thoáng mang mang điêu tàn

xin đừng giả bộ hồng hoang
chạm cây mắc cỡ nuôi vàng son ai

hẳn là chiều mốt chiều mai
mùa đang xin được đăng cai nỗi buồn

thu em là của chuồn chuồn
bay cao bay thấp bay luôn không về

anh tìm cọ vẽ đường quê
vàng phai phết bóng trăng thề xa xưa

xin đừng vội vã làm mưa
để chân trời tím lọc lừa chuyện thu.

TAGS