Có phải tôi tiếng khèn

LÊ HẢI KỲ |

Tiếng khèn vang lên bừng đá núi
tiếng khèn nói gì
mặt trời mọc trên đôi má xuân thì.

Cô gái Dao vờ không nghe thấy
tiếng khèn dội vào bóng núi
trống ngực dội vào bóng núi
chàng trai nào vừa nhặt vội một nhịp rung.

Có phải tôi tiếng khèn
tự tình cùng đá núi
sơn nữ ơi, tôi lỡ thương cái mặt trời đậu trên đôi má
em có bằng lòng
thì hát khúc Páo dung…