Cũ...

MAI THANH VINH |

Vầng trăng
cũ tự rất xưa
nỗi buồn cứ mới
như vừa hôm qua
lại ngong ngóng
cánh buồm xa
mòn đôi mắt biếc
bóng tà chênh vênh...

Lặng thầm
nhớ
lặng thầm
quên
lặng thầm gió tạt
bỏng bên phai tàn...