Cửa chiều

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT |

năm tháng hiện dần trên những sợi tóc anh
đôi mắt em nhìn nơi nào xa

ngọn đèn trên hoàng hôn thẫm bóng
thời gian vẽ một đường cong không mờ