Đầy vơi...

MAI THANH VINH |

ừ thì uống cạn hoàng hôn
để mai ngày mới ta còn được say
gánh ngày lưng lửng bàn tay
gánh cho hết tuổi mỗi ngày đi qua

trên vai son phấn nhạt nhòa
cùng ta cạn những bôn ba chốn đời
xem như một cuộc dạo chơi
cuối ngày ta nhặt đầy vơi bóng mình
sóng xô tìm lại bình minh
kẽ tay còn sót chút tình hôm qua
một đời cạn buổi chiều tà
hong khô ký ức cũng là mơ thôi...