Đề từ cho một đêm xưa

TRƯƠNG ĐỨC TỚI |

Đến giờ anh vẫn khôn nguôi
Sao đêm ấy bạn anh hát hăng thế
Tiếng đàn nghe rát thế
Em chống tay lên cằm khóe mắt trăng sao

Sao anh mơ hồ quên nhớ
Tóc em ngỡ ngàng như cúc họa mi
Tiếng em lá cỏ thầm thì
Tay anh nghe môi em nhu mì xôn xao

Có bao giờ em tự hỏi
Sao ta xa cách gần gụi thế
Hò hẹn ơ hờ mong nhớ thế
Mùa sau có còn lên núi tìm hoa...