Đoản khúc Lộc Yên

NGUYỄN MẬU HÙNG KIỆT |

Những ngôi nhà cổ      
Đóng khung thời gian      
Giữ ký ức làng      

Ngõ đá rêu phong      
Mơ hồ      
Bước chân người một thuở      

Lòng giếng cổ      
Vọng âm      
Tiếng gàu va đêm vắng      

Con đường làng      
Dẫn lối về      
Bến quê ngày sương khói

Sông Đá Giăng
Nước mải miết xuôi dòng
Mỏi mòn mắt đá.