Đôi mắt mùa xuân

LÊ THỊ ĐIỂM |

Ẩn trong đôi mắt mùa xuân
Lúng la, lúng liếng trong ngần tháng Giêng
Nắng chông chênh, chẳng bình yên
Ai vừa vắt mảnh hồn nhiên qua chiều 

Ngỡ ngàng ngọn gió phiêu diêu
Cho vành trăng khuyết bớt tiều tụy đông
Nồng nàn như có như không
Xuân như vừa trốn vào trong áo người
Ban mai căng mẩy tiếng cười
Tình tôi kết nụ giữa ngời ngợi xuân.