Gửi mùa hạ cũ

HỨA VĂN ĐÔNG |

(ĐS 21/6) - Này mùa hạ cũ
Phiêu dạt nơi đâu
Sao chưa về lại
Cùng tôi hỏi chào

Chào bầy phượng vĩ
Thức với trời xanh
Chào con dốc vắng
Giấu một dáng hình

Ngửa chào mây trắng
Nhớ màu áo ai
Cúi chào sương mỏng
Tóc xưa buông dài…

Tôi chào tôi độ
Mười tám đôi mươi
Tôi chào em thuở
Ngây thơ vào đời

Hạ này hạ cũ
Em giờ em xa
Có làn khói thoảng
Nhớ ai la đà.

TAGS