Hình như...

MAI THANH VINH |

Thử say một bữa với đêm
thử lay ngọn gió dịu êm phía trời
ta ngồi ru với à ơi
nghe xuân rót tiếng lả lơi cuối ngày

mưa trên ngọn cỏ heo may
nhặt khoan câu hát thèm say lưng trời
cạn ly một chén rượu mời
khóe môi mặn đắng đầy vơi chuyện tình
ta về chơi với bóng mình
nghe triền sông hát trước hình hài xưa
thử về nhặt những hạt mưa
gom vào thinh lặng cũng vừa vỡ đôi
lại thương cơn gió mồ côi
ru ta về với xa xôi cuộc người
hình như thèm một giọng cười....