Khơi nguồn

TRẦN VƯƠNG |

(VHQN) - Tuổi nõn đà theo cha cuốc trỉa
di cư theo từng cánh rừng cháy
nhát cuốc lật phận người
than tro...

Mẹ vốc lên tay những hạt thóc cuối cùng
quỳ khấn trước mặt Giàng
Người gieo về phía chân mây
Rồi cánh rừng mọc lên ký tự
con chữ ngoằn ngoèo ứ hự sắn khoai
nước mũi chảy
mồ hôi chảy
mắt cay...
Những đứa trẻ nứt mầm từ nương rẫy
nõn xanh trong nắng ấm
trong gió mai an lành

Và,
trong bụi phấn - ánh sáng tinh khôi của người gieo hạt
tâm hồn vỗ cánh bay.

TAGS