Miếng trầu cơi

MỸ AN |

Mẹ còn một miếng trầu cơi
Đi xa gửi lại một đời theo con
Trầu cau vôi trắng cuộn tròn
Đỏ tươi mặn lạt mãi còn trăm năm

Một chiều tắt nắng xa xăm
Tiễn mẹ ba miếng trầu nằm trên cơi
Trầu khô héo mấy năm trời
Đất trên mộ mẹ đã phơi cỏ gầy
Còn bình vôi trắng như mây
Như mưa như gió
lòng này... Mẹ ơi!...
Thương hoài một miếng
trầu cơi...