Mưa quê nhà

LÊ PHƯỚC TRỊNH |

Quê nhà rớt một tiếng mưa
Chừng như cây cỏ gió lùa mái hiên
Mưa từ cổ độ rơi nghiêng
Xa quê, tôi lạc giữa miền nhân gian…

Không ngang tàng, chẳng xênh xang
Tiếng mưa quê trót đa mang vào đời
Tôi đi, gần cuối cuộc người
Nghe mưa rớt hột trong lời mẹ quê.

Cổng làng thiếu vắng bóng tre
Cơn mưa nhầm một nỗi quê mất rồi
Mưa như nhạc khúc không lời
Tự ngàn sau kết nối từ ngàn xưa…

Tôi về gặp một cơn mưa
Cơn mưa rất nhẹ có chừa tôi ra?
Giữa quê hương nhớ quê nhà
Tôi - con sông bỏ nguồn xa, xuôi dòng…