Ngẫu hứng chiều

NGUYỄN TẤN SĨ |

Một ngày buồn hết nửa ngày
Uống không cạn chén mà say tới chiều
Một con ve, đã lắm điều
Nhiều con ve nữa, hỏa thiêu mùa hè

Anh ngồi dưới một tàn me
Lắng nghe cành phượng, lắng nghe não lòng...
Sông hoàng hôn một loài rong
Đêm trăng nhớ sóng lũ còng gió đau

Ngồi và hát một đôi câu
Ngồi và chờ đợi mùa sau sẽ về
Bầy ve. Ừ kệ bầy ve
Mùa hè, mặc kệ mùa hè... sang sông.