Ngẫu khúc giêng hai

ĐỖ TẤN ĐẠT |

giêng hai rót một cuộc mưa
nghe trong mắt lá lời thưa thốt ngàn
người xưa bỏ phố đi hoang
rảnh hơi khói thuốc ám vàng môi khô

lũ chim sẻ lánh xô bồ
câu thơ làm tổ trốn vào mùa xuân
ngồi mơ nắng mỏng cánh chuồn
em về then cửa khóa cuồng si tôi.