Phía quê

NGUYỄN GIÚP |

Ở phía quê nhà
Chị ngồi trắt thóc
Ưu tư chuyện cấy chuyện cày
Rồi nhớ thằng em bỏ xứ
Nỗi buồn rưng!       

Ở phía quê nhà
Thân cau dầm nắng
Rễ trầu nứt vách tường rêu             

Ở phía quê nhà
Nỗi buồn khuất lấp
Ngày xuân có đứa không về
Mình chị trống không vườn tạp
Hoa quê rò rõ khoe màu

Mùa màng đâu đem ra phố
Chị đành một chị mà thôi
Tình duyên gửi thì con gái
Tiết trinh chăn chiếu mỗi mình

Hoa mua suốt đời tim tím
Buồn vui ở phía quê nhà?