Rồi ai còn nhớ

THÁI BẢO DƯƠNG ĐỲNH |

Ngày về phía biển trăng lên
Dòng sông nước lợ
Trường Giang chẻ mình mấy nhánh
Dùng dằng mấy cuộc chia ly

Hút mắt xa khơi là biển
Quay nhìn sương khói bóng quê
Một đời lênh đênh sóng nước
Nghe trăng gió gọi đi về

Cạn một đời sông là biếc
Cạn một đời người hư không
Rong rêu một đời trôi dạt
Ai rồi còn nhớ ai không?