Sang hè

NGUYỄN NGỌC HƯNG |

Tiếng ve vàng nắng mật
Hoa phượng đỏ mây hồng
Hàng tre xanh chải tóc
Nghiêng bóng chiều qua sông.

Vườn bưởi trắng đầy bông
Quả na vừa mở mắt
Man mát ngọn gió đồng
Tiếng chim thơm ngào ngạt...

Một chú ong bay lạc
Vo ve hỏi bướm vàng
Bạn ơi, mình - ngơ ngác
Có phải mùa hè sang?