Ta còn...

ĐỖ TẤN ĐẠT |

Ta còn hai lối đi về
Em còn giữa nẻo phù mê đợi chờ
Mây hồng phủ kín đường thơ
Chân chưa rã gót hoang sơ cỏ vùi...

Ta còn chôn cất niềm vui
Em còn nhang khói tới lui mỗi ngày
Lòng tay ôm lấy lóng tay
Sưởi mùa tình rụng mưa bay rát chiều...

Ta còn chèo nỗi cô liêu
Em đà rẽ bước hắt hiu theo người
Đêm tàn dòng nước buông xuôi
Tả tơi lạc giữa chơi vơi bến tình...

Ta còn dư một lặng thinh
Em đừng nặng nợ chúng mình rứa thôi...
Vớt bèo ai sợ bèo trôi
Lỡ làng cũng khúc lở bồi triền sông...