Thả diều

LÊ THÀNH VĂN |

Chiều hè gió mát      
Bé chơi thả diều      
Cầm chắc sợi dây      
Chạy vù đón gió.      

Bé hô to rõ:      
“Gió ơi! Gió ơi!      
Nâng bổng diều đi      
Bay cao, cao mãi…!”.

Trời xanh xa ngái
Diều bay lượn lờ
Có bóng mây đưa
Che diều mát rợp.

Bé cười thích lắm
Rung cả tay cầm
Diều sợ hết hồn
Suýt nhào xuống đất.

Bao nhiêu làng mạc
Bao nhiêu cánh đồng
Biển cả mênh mông
Vươn cao nhà máy.

Diều đều nhìn thấy
Từ trên tầng cao
Đất nước mến yêu
Nơi nào cũng đẹp.