Tháng năm

VÕ VĂN TRƯỜNG |

Những ngày đi cuống cuồng
Nhiều lúc ngạt thở bởi một chuyện tầm phào
Chẳng đâu vào đâu cả
Mà lòng buồn như vó chỏng không

Thèm về quê ngủ một đêm bờ bụi
Tháng năm lũ đom đóm bay về
Nhát ma trơi thằng tôi ngày nhỏ dại
Bòn vét tuổi thơ còn sót chú thia cờ…

Chân ngấp nghé bờ cao bờ thấp
Vấp tiếng mèo kêu phía chạn bếp nhà người
Cây gai nhút sao gọi hoa trinh nữ
Điệu bolero ai hát trĩu lòng…

Thôi đừng gió cho vàng giàn hoa mướp
Chiều rồi rời rạc bóng câu
Ngửa mặt cánh đồng, những bông lúa hóp
Xui dại người nhớ ngày tết gạo đong

Bờ ao mát nhẹ rơi chùm hoa khế
Trăng chiều hong hóng xa xôi
Nghe tiếng dế của nương nà ngày cũ
Rung rúc điêu ngoa như trách kẻ bỏ làng

Tháng năm
Thèm về quê ngủ một đêm bờ bụi.