Thương em

HUỲNH MINH TÂM |

(VHQN) -  Qua đồng nhặt được mây trôi
Thương em ngọn nắng mồ côi quê nhà

Tháng nào ruộng mạ mưa sa
Tháng nào bầu bí cờ hoa rợp vườn

Núi thì gùi gạo bán buôn
Sông thì thăm thẳm cá tương sóng cồn

Trông trời chót vót chon von
Ngày đong mắt liễu đêm mòn tiếng ru.

TAGS