Tình xuân

NGUYỄN CHIẾN |

(VHQN) - len lén mở cửa xuân
tựa bờ vai mưa mật
nhón một nắm làn hương
bỏ vào tay ngọn gió

nhón nhén đi ra ngõ
trộm chiếc lá đa tình
giấu nụ hôn xanh biếc
của đất trời vào xuân

em qua xuân ngà ngọc
lúm đồng tiền như mơ
đem thương vào trong nhớ
trộm chút duyên vào thơ

sương long lanh giọt rượu
cứ như là tình cờ
rớt cơn say vào đất
con dế ngồi ngẩn ngơ

trộm mùa xuân bánh tét
bầy con xít lội sông
trống cơm tìm ai nhớ
ai thương gái chưa chồng

mùa xuân ơi tôi trộm
tất thảy môi cười hoa
tất thảy tình gái đẹp
suối biếc khói mây và…

TAGS