Trăng vỡ

NGUYỄN ĐỨC BÁ |

Em về lỡ nửa mùa trăng      
Mờ xa sương khói mây giăng chân trời             
Triền hoang lạc dấu chơi vơi
Đêm trôi rũ bóng sông đời đẫm sương

Trăng ru ngày ấy tơ vương
Thu vàng nỗi nhớ quyện hương dấu gầy

Chạm miền trăng vỡ gió lay
Rụng trên phiến đá ngõ đầy xa xăm…