Ủ đóa tinh khôi

LÊ THỊ ĐIỂM |

Cạn đêm
Vọng tiếng thở dài
Ướt ngày
Ngấm giọt đắng cay phận người
Thân gầy nhàu nát tả tơi

Mẹ
Cha
Cơm, áo 
Bời bời bể dâu
Chiều đồng cạn
Sáng đồng sâu
Bão dông, nắng rát
Cơ cầu ngày qua
Gạn mưa gió
Lọc phù sa
Chắt chiu từng giọt tinh hoa từ bùn

Cho con
Má thắm
Môi hường
Thản nhiên xanh
Giữa nghìn trùng ước mơ
Trong veo giọt nắng tuổi thơ
Hương xuân tỏa ngát
Dọc bờ nhân gian!...