Ướm xuân

HẢI ĐIỂU |

(VHQN) -  chiếc lá nõn gõ nhịp đều đều lên vuông nắng mới      
hoa chi-lang tim tím vẽ màu trời      
mế xốc lại chiếc gùi mây ủ bụi      
xốc lòng một chốc bâng quơ      
bông đót phết vệt màu lên khoảnh nương cuối vụ      
chim k’lang sải cánh ướm mùa dài
mế ướm sợi đay
so cuộc mình dài ngắn
bậc sàn cao cao
điệu lý trầm trầm

góc chợ sáng những vệt màu phố thị
nhói vào đáy mắt
váy vàng, giày đỏ, nơ hồng
bông đót bó to đổi chiều ương nồng vị khói
nắng biên thùy chốc chốc cay môi

chiếc lá nõn gõ nhịp đều đều lên mái tranh nhạt nắng
hoa chi-lang níu màu khói loang chiều
mế gác lại thanh củi hồng góc bếp
gác nỗi mình mông lung
bông đót nhạt màu trên khoảnh nương cuối vụ
k’cluốc kêu khản giọng ướm ngày dài
mế ướm sợi len
ướm mấy khoảnh màu lau, đót
xa xăm
góc chái tranh cũ nhàu
ướm một nụ hoa xuân.

TAGS