Về bên ga Huế tiễn đưa

HỨA VĂN ĐÔNG |

Những chuyến tàu trượt ngoài nỗi nhớ
như đường ray xẻ dọc vui buồn
như khách lạ nhìn nhau ngơ ngác
chỉ đèn vàng thức với đêm suông

Ta có Huế đến ga cũng tím
đến chỗ ngồi cũng lắc lơ khuya…

Ngồi vô định giữa vùng đưa tiễn
giắt hồn theo mấy nhịp đồng hồ
nào đâu biết thời gian đánh tráo
trả ta về lại buổi ban sơ

Ta có Huế đến sương cũng nhớ
đến giọt trà cũng xốn xang lay…

Kìa du tử đêm nao về đó
nghe còi tàu khản giọng réo tên
xòe tay đếm thanh xuân bao chuyến
dạt về đâu lạc xứ xa miền

Ta có Huế đến đêm cũng thức
đến một mình cũng tiễn đưa nhau…