Vẽ cái chưa thành

TRẦN THIÊN THỊ |

(Xuân Nhâm Dần) - 1. Cầm tay nhau buổi lên đồi      
    Hồn nhiên em vẽ cái tôi sẽ thành
    Sương mai vẽ sợi tóc xanh
    Lá xanh vẽ dáng đất lành hồi quy
    Em ngồi vẽ lại xuân thì
    Vẽ tôi thành cái nhu mì trong em

2. Này ngày lại vẽ thành đêm
    Vẽ nụ cười gán vào thêm nỗi buồn
    Xót con chữ tự mưa nguồn
    Thả mình khe suối rơi suông tháng mười
    Tôi chưa từng biết xót tôi
    Đêm mình bày biện đãi người đi ngang

3. Mời em một cuộc hoang đàng
    Tôi còn tôi
    bữa tiệc tàn
    một tôi
    Lá xanh rưng rức ven đồi
    Nhíu ngàn con mắt nói cười với nhau
    Tôi ngồi về phía mai sau
    Bày câu thơ cũ đãi nhau ban đầu.