Về đi mi…

LÊ THỊ ĐIỂM |

Mi về họp lớp đi mi
Bốn mươi năm lẻ mi đi phương nào      
Từng qua      
Cay đắng?      
Ngọt ngào?      
Về đây san sẻ cùng nhau mi à

Gánh vô thường
Trĩu
Vai ta
Nhẹ nhàng đặt xuống
Vui
Và bình yên
Trở về gặp thuở hồn nhiên
Quàng vai ôn lại nợ duyên đã từng

Bây chừ bẻ nhớ làm đôi
Quẳng lo toan
Ướp lên môi nụ rằm
Rồi cùng ngược phía xa xăm
Mượn vô tư
Đổ
Đầy ăm ắp đời

Về thôi mình cạn tuổi rồi
Lạc nhau
Khản giọng
Gọi thời đã xa...