Vớt cạn tiếng ve

LÊ THỊ ĐIỂM |

Tan hè vớt cạn tiếng ve
Càng bâng khuâng nhớ
càng se thắt lòng

Men theo triền nhớ bờ mong
Thả hương tìm gió mắt hong hóng trời

Đốt khao khát trói phận người
Khỏa trăng nhặt ánh vàng rơi để dành
Ngược về miền nhú mầm xanh
Chạm vùng duyên nợ chiều hanh hao chiều
Vành môi lạc nẻo phiêu diêu
Vấp bùa yêu
vướng liêu xiêu tim gầy

Thầm mong ngực mở
hương say
Bao nhiêu huyền ảo
ken dày ban mai
Muốn về
Ướm dấu chân ai
Vén hương vịn gió Khâu Vai ngóng chờ …