14/15 chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 dự kiến đạt và vượt

X.PHÚ |

(QNO) - Sáng nay 23/11, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thông qua nội dung các báo cáo trình Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa X sắp tới. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp UBND tỉnh sáng 23/11. Ảnh: X.P
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp UBND tỉnh sáng 23/11. Ảnh: X.P

Theo báo cáo của Sở KH-ĐT, kết quả thực hiện 15 chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đề ra năm 2022, dự kiến có 4 chỉ tiêu quan trọng vượt đó là tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP giá so sánh 2010); tổng vốn đầu tư toàn xã hội/GRDP; thu ngân sách trên địa bàn; giảm số hộ nghèo.

Có 10 chỉ tiêu dự kiến đạt, bao gồm số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng; số giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom; tỷ lệ che phủ rừng; tỷ lệ công dân gọi nhập ngũ, tỷ lệ xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, tỷ lệ xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện; tỷ lệ xã, phường, thị trấn an toàn về an ninh, trật tự. Chỉ tiêu duy nhất chưa đạt là tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh.

Về tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022, Giám đốc Sở Tài chính Đặng Phong cho biết ước thu 32.144 tỷ đồng, đạt 143% dự toán Trung ương giao, 135% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng hơn 40% so với số thu năm trước. Trong đó, thu nội địa 25.210 tỷ đồng, đạt gần 133% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng gần 29% so với số thu năm 2021; thu xuất nhập khẩu 6.934 tỷ đồng, đạt gần 147% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng gần 106% so với số thu năm 2021.

Tại cuộc họp còn thông qua các báo cáo về đầu tư công năm 2022 và dự kiến năm 2023; quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023.

Giám đốc Sở Tài chính Đặng Phong cho biết thu ngân sách năm 2022  vượt dự toán khá cao. Ảnh: X.P
Giám đốc Sở Tài chính Đặng Phong cho biết thu ngân sách năm 2022 vượt dự toán khá cao. Ảnh: X.P

Sau khi nghe ý kiến của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang, Trần Anh Tuấn và các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị các sở tiếp thu, hoàn thiện báo cáo; trong đó lưu ý đến những tồn tại, bất cập, nêu rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong báo cáo cần giải trình thêm các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như thu ngân sách, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, danh mục đầu tư công. Đồng thời, trên cơ sở đánh giá 2 năm vừa rồi để có kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2023 - 2025 sát đúng nhằm xây dựng kế hoạch thu chi đầu tư hợp lý, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

TAGS