6 tháng đầu năm 2022, Quảng Nam tiết kiệm hơn 452 tỷ đồng

A.B |

(QNO) - Theo báo cáo UBND tỉnh, công tác thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022 được các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện, góp phần từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực.

Cụ thể, trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách và thanh tra, kiểm tra, toàn tỉnh đã tiết kiệm hơn 452,6 tỷ đồng và 112.190m2 đất.

Trong đó tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo chủ trương của Chính phủ để thực hiện cải cách tiền lương 364,719 tỷ đồng, tiết kiệm hơn 4,3 tỷ đồng thông qua công tác thẩm định, phân bổ dự toán ngân sách.

Tiết kiệm chi quản lý hành chính của các đơn vị dự toán hơn 10 tỷ đồng; tiết kiệm khoán chi, tự chủ gần 4,8 tỷ đồng. Tiết kiệm thông qua công tác thẩm định, mua sắm, sửa chữa tài sản hơn 383 triệu đồng; tiết kiệm thông qua công tác quản lý tài chính đầu tư xây dựng cơ bản (kể cả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành) gần 52,1 tỷ đồng. Tiết kiệm thông qua phát hiện các khoản sai phạm trong thanh tra, kiểm tra hơn 16,2 tỷ đồng và 112.190m2 đất.

TAGS

Giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

T.D |

Ngày 7.4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam có cuộc giám sát tại Sở Tài chính liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn Quảng Nam.

Người đứng đầu cấp ủy phải nêu gương trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

N.ĐOAN |

(QNO) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh như vậy tại cuộc giám sát chuyên đề của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 tại huyện Tiên Phước chiều 23.3.

Năm 2022, Quảng Nam thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả lĩnh vực

AN BÌNH |

(QNO) - Tại Quyết định 372 (ngày 14.2.2022), UBND tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 với mục tiêu thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả lĩnh vực, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phòng chống, khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.