Bắc Trà My thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đạt tỷ lệ thấp

VIỆT NGUYỄN |

(QNO) - Sáng nay 27/4, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh có buổi làm việc với UBND huyện Bắc Trà My về thực hiện kế hoạch thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất giai đoạn 2020 - 2022 trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đức - Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Ông Nguyễn Đức - Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020 - 2022 làm cơ sở để Bắc Trà My thực hiện thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn. Đối với các danh mục dự án đăng ký hằng năm được rà soát đối chiếu quy hoạch đảm bảo phù hợp tuy nhiên khi triển khai thực tế từng dự án có những khó khăn nhất định.

Cụ thể, do địa hình đối núi phức tạp nên bố trí mặt bằng, xác định diện tích xây dựng có nhiều thay đổi dẫn đến diện tích đăng ký kế hoạch sử dụng đất có biến động so với thực tế thực hiện. Một số khu vực theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt nhưng quá trình khảo sát thực tế phải dịch chuyển thay đổi vị trí. Đối với các dự án thuộc các chương trình thu hút đầu tư (có nguồn vốn ngoài ngân sách) rất khó khăn cho việc xác định vị trí do yêu cầu của các chủ đầu tư lựa chọn các vị trí có điều kiện thuận lợi, hạn chế việc san lấp mặt bằng.

Kết quả thực hiện kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất các danh mục dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất đã được HĐND tỉnh thông qua đạt thấp. Năm 2020, Bắc Trà My có 60 công trình được duyệt với tổng diện tích thu hồi là 131,58ha nhưng chỉ thực hiện được 11 công trình với diện tích 37,97ha, tỷ lệ thu hồi đất đạt tỷ lệ 28,47%. Năm 2021, UBND tỉnh phê duyệt Bắc Trà My 93 công trình với tổng diện tích thu hồi, chuyển mục đích là 247,47ha, nhưng chỉ có 13 công trình đã thực hiện, với ldiện tích thu hồi, chuyển mục đích 36,40ha, chỉ đạt tỷ lệ 14,71%.

Năm 2022, Bắc Trà My thông qua danh mục 95 công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tuy nhiên chỉ thực hiện là 14 công trình với tổng diện tích thu hồi, chuyển mục đích là 20,67ha, đạt 8,6%.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Ông Trần Toại - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho rằng, nguyên nhân thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đạt tỷ lệ thấp do quá trình đăng ký xây dựng kế hoạch các ngành, địa phương chưa đánh giá sát với nhu cầu và khả năng đầu tư. Công tác xây dựng kế hoạch sử dụng đất còn bị động, việc phối hợp giữa cơ quan chủ trì với các đơn vị, địa phương để cung cấp, cập nhật thông tin một số công trình, dự án chưa kịp thời, thiếu chính xác. 

Việc đánh giá chỉ tiêu sau khi thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với công trình, dự án nhưng việc triển khai thực hiện dự án kéo dài nhiều năm nên phải đăng ký chuyển tiếp nhiều năm. Nhiều công trình, dự án có diện tích lớn, công trình theo tuyến ảnh hưởng đến nhiều đối tượng thu hồi đất, vì vậy việc thực hiện các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gặp vướng mắc, kéo dài thời gian. Một số danh mục công trình, dự án đo các đơn vị, địa phương đăng ký mang tính chất dự phòng nên chưa triển khai thực hiện. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư còn gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh cho rằng, buổi làm việc nằm trong giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện kế hoạch thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022. Mục đích là đánh giá kết quả đạt được, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022.

Qua buổi làm việc với địa phương, Ban Kinh tế - ngân sách sẽ tổng hợp, kiến nghị, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đất đai, góp phần quản lý, sử dụng chặt chẽ, tiết kiệm quỹ đất trên địa bàn.

TAGS